CTOUCH Canvas skiller seg ut i alle møterom og er laget med sikkerhet som viktigste designelement!