ActivPanel 9

Gjelder modellene ActivPanel 9 Essential og Premium.
Montering
Konfigurasjon
Oversikt over skjermen
Hurtiginnstillinger
Tilbakestille skjermen til fabrikkinnstillinger
Fast Mac-adresse
Sikkerhetstiltak på ActivPanel 9
RS232-koder


Skjermadministrasjon

Promethean sitt enhetsadministrasjon brukes til fjernstyring av skjermoppdatering, strømsparing, nettverksinnstillinger og tillatelser for ActivPanel 7, ActivPanel 9 og Promethean OPS-A.
Enhetsadministrasjon for AP7 og AP9
Registrere OPS-A i Promethean Enhetsadministrasjon

Radix Viso: Installere apper på ActivPanel 9 fra Radix Viso (video)


ScreenShare

ScreenShare er Promethean sin speilingsprogramvare for ActivPanel 
ScreenShare Nettverksvurderinger
ScreenShare Nedlasting av MSI-fil for Windows (se Files på høyre side)
ScreenShare for Windows og Chome OS
ScreenShare for IOS
ScreenShare for Android


Lydplanke

Montering og bruk


Promethean Chromebox

Promethean Chromebox skal kun brukes sammen med ActivPanel 
Konfigurasjon Promethean Chromebox MED Google Admin
Konfigurasjon Promethean Chromebox UTEN Google Admin


ActivPanel LX

Montering
Konfigurasjon av OPS-A med ActivPanel LX (første gangs bruk)
Registrere OPS-A i Promethean Enhetsadministrasjon
Velge kilde
Ingen touch
Feilsøking strøm


ActivPanel 7

Gjelder modellene ActivPanel Nickel, Cobalt og Titanum 
Installasjon av ActivPanel
Oppdatering av ActivPanel


ActivPanel 6

OPS-G Oppdatering