ActivPanel 9

Gjelder modellene ActivPanel 9 Essential og Premium.
Montering
Konfigurasjon
Oversikt over skjermen
Hurtiginnstillinger
RS232-koder


Skjermadministrasjon

Promethean sitt skjermadministrasjon brukes til fjernstyring av skjermoppdatering, strømsparing, nettverksinnstillinger og tillatelser for ActivPanel 7 og ActivPanel 9
Skjermadministrasjon


ScreenShare

ScreenShare er Promethean sin speilingsprogramvare for ActivPanel 
ScreenShare Nettverksvurderinger
ScreenShare Nedlasting av MSI-fil for Windows (se Files på høyre side)
ScreenShare for Windows og Chome OS
ScreenShare for IOS
ScreenShare for Android


Lydplanke

Montering og bruk


Promethean Chromebox

Promethean Chromebox skal kun brukes sammen med ActivPanel 
Konfigurasjon Promethean Chromebox MED Google Admin
Konfigurasjon Promethean Chromebox UTEN Google Admin


ActivPanel 7

Gjelder modellene ActivPanel Nickel, Cobalt og Titanum 
Installasjon av ActivPanel
Oppdatering av ActivPanel


ActivPanel 6

OPS-G Oppdatering