ActivInspire er en installert programvare fra Promethean, som følger med alle ActivPanel og ActivBoard.

Installasjon og oppsett
Installere ActivInspire