Kristiansund vgs har til nå kjøpt inn 60 ActivPanel Titanium og ActivPanel 9 Premium til våre klasserom. Vi er svært fornøyd med hvordan skjermene blir brukt i undervisning og læring.

Med innkjøp av ny teknologi følger det også med noe skepsis til hvordan pedagogene stiller seg til å endre praksis og venne seg til nytt utstyr. Det viste seg at denne skepsisen var ubegrunnet.

Vi har knapt noen gang sett utstyr som har blitt så godt mottatt. ActivPanel er enkel å bruke og skjermen fyller sin rolle som samlingspunkt i klasserommet.

Vi har hatt flere korte kurs med Scandec og pedagogene ble aktivt involvert i kursene. Det var tydelig at det var en erfaren lærer som holdt kurs og det ble brukt relevant og praktiske eksempler for undervisning i en videregående skole.

Olav Angvik, IKT-leder, Kristiansund vgs