Da nye Dale Skule sto klar høsten 2020 var det med en klar digital strategi og med tilhørende teknologi for å kunne gjennomføre den.

Sammen med vår dyktige forhandler og samarbeidspartnere i Thorsen Gruppen har vi levert interaktive skjermer og VR-utstyr til nye Dale Skule. Vi har også vært involvert i opplæring med fokus på pedagogisk bruk av teknologien. 

Rektor ved den nye skolen, Magnar Helland, viser stolt frem den nye skolen, men han er også tydelig på hva som var prioriteringen når skolen skulle bygges. “Både jeg og resten av byggenemden ønsket at skolen skulle være utstyrt med toppmoderne teknologi. Vi var villige til å gjøre noen kompromisser på andre områder for å få det til,” forteller han.

Klasserommene på Dale Skule er utstyrt med to ActivPanel fra Promethean, og med et tilhørende grupperom som også har interaktiv skjerm. “På den måten tilrettelegger skolen for samhandling, praktisk tilnærming og sosiokulturell læring. Man har frihet til å dele klassene opp som man ønsker, og kunne utnytte de interaktive skjermene godt”, forteller Helland. Han er veldig opptatt av at skolen må endre seg fra det tradisjonelle hvor man skal overføre kunnskap fra lærerens hode til elevenes. “Det er jo læringsløpet som er viktig,” konstaterer han. “Vi må tilrettelegge for læring på best mulig måte, og finne en optimal balanse mellom det elevstyrte og det lærerstyrte.”

Lars i aksjon med kurs hos Dale Skule. Han brenner for å sette teknologien i et pedagogisk perspektiv. 

Skolen har også fått på plass det de kaller multirom på skolen, og også her finner man en ActivPanel. Med valgte klasseromsoppsett kan lærerne ved Dale Skule velge om de skal speile innholdet slik at et helt kull ser hva som vises, eller de kan dele opp i grupper som skal arbeide praktisk, og da ta i bruk skjermene slik de ønsker. “Vi har også gjort noen grep med innredningen, som for eksempel glassvegger som gjør at man som lærer kan ha god oversikt over alle elevene”, forteller Helland.

Digital strategi

For at teknologien skal brukes optimalt har Dale Skule gjort noen tydelige valg. “Vi har så å si kuttet ut alle lærebøker, og bruker kun Skolen fra Cappelen Damm. På den måten dyttes man over mot det digitale, og må bruke de interaktive skjermene til mer enn en tv i klasserommet. Vi har også satset på god opplæring, og gått inn for å få til dette med en kulturell endring. Lars Persen fra Scandec har vært fantastisk å ha i denne prosessen, da han er eksepsjonelt god på å sette teknologien i pedagogisk perspektiv”, skryter Helland.

“Med et opplæringsopplegg spredd ut over en tidsperiode har lærerne ved Dale Skule fått ta i bruk det de har lært, for å så kunne diskutere dette både internt og med meg etter de har gjort seg erfaringen,” forteller Lars Persen i Scandec og Aktiv Undervisning. Han brenner for å bruke teknologi i skolen, og gleder seg over at både lærere og elever ved Dale bruker det nyinnkjøpte utstyret aktivt i læringsaktiviteter og læringsprosesser. 

Rektor Magnar Helland har troen på at VR-brillene vil gi spennende muligheter i undervisningen. 

VR gir mestring

Skolen har også gått til innkjøp av skoletilpassede VR-briller fra ClassVR, og har planer om å ta i bruk dette for å kunne skape engasjerende læring som skaper mestring.

“Det å kunne dele kunnskap med medelever som man selv har tilegnet seg, vist frem i et 360 format filmet med et enkelt 360 kamera, vil kunne gi en helt unik mestringsfølelse”, forteller Persen. Han ser et enormt potensiale i denne nye måten å presentere og lære på.

Helland ser at man allerede at man klarer å engasjere flere med denne nye måten å tenker på, og har stor tro på at det vil kunne gi gode resultater i læringen. “Jeg må vel kalle det kvalifisert synsing, men det er en tydelig observasjon jeg har gjort meg at vi klarer bedre å få med guttene i skolen når vi har teknologi som virkemiddel for å aktivisere,” sier han.

Scandec gjennomførte i løpet av skoleåret 2020/21 seks workshops for lærerne ved Dale skule med fokus på bredde i bruken av digitale hjelpemidler i læring:

  • Grunnkurs ActivPanel
  • Interaktive skjermer – samhandling og metodikk
  • Planlegging og gjennomføring av læringsaktiviteter i ClassVR
  • Algoritmisk tenking og koding
  • Algoritmisk tenking og Sphero
  • TinkerCad og produksjon av 3D-prosjekter