Thorsengruppen, Scandec og IKTNH inviterer i haust til ein serie med gratis online seminar om bruken av interaktive skjermar.

Du kan vera med på eit eller fleire kurs, alt etter kva som høver deg. Du treng ikkje melda deg på.

Last ned kalenderinvitasjon her:

13. sept

Interaktiv skjerm nybyrjarar (45 min) 

 • Whiteboard – gode medtodiske tips – skjermen som tavle 
 • Klasseleiings-verktøy; tidtakar, velgeverktøy, annan metodikk 
 • To-deling av skjerm (whiteboard, nettlesar) 
 • Tryggleik; når og kva loggar du på – skjerm eller tilkopla pc? 

8. nov

Office 365 på tilkopla pc (60 min)

 • Korleis få full touch i Office 365 – kablar 
 • Skriving i t.d. OneNote / klassenotatblokka 
 • Utklippsverktøy 
 • Kvifor god tryggleik og konsekvensar 
 • Microsoft Whiteboard 
  • Planlegging 
  • Arbeid i timen 
  • Deling, hybrid undervisning 
 • Teams, om 
  • faktiske leksjonar 
  • å gjere opptak som ledd i planlegging 
  • omvendt undervisning 

29. nov

IKTNH; skjermadm og appar (35-40 min)

 • Kva gjer IKTNH med skjerm-administrasjon og kontoar til Google? 
  • Kvar skule / barnehage sin Google-konto 
  • Visning av kva som praktisk skjer i skjermadm hjå kva IKTNH? 
  • Google Play – aktivert / deaktiviert 
 • Appar – installasjon og bruk – døme 
  • Fantorangen / NRK Super 
  • Google Earth, Street View 
  • Naturfag-appar 
  • Sketchbook 
  • Scratch 
 • Knytte appar saman med teikneverktøy, ta bilde og whiteboard 
 • Sist brukte appar, fjerne aktive prosessar 

Kurshaldarar

Lars Persen pedagogisk leiar, Scandec

Hogne Brunborg pedagogisk IKT-rådgjevar, IKTNH