Kurs for skole

Vi er både et pedagogisk og teknisk team som kontinuerlig jobber for å hjelpe skoler lykkes med sin digitale satsning. Vi er opptatt av brukervennlighet, mestring og utvikling av lærernes digital didaktiske ferdigheter.Bruker skolen din Chromebook, iPad, PC eller en blanding, tilpasser vi oss deres satsning.

Vi ser klasserommet som en helhet og fremhever derfor bruk av skjermen etter andre enheter som allerede finnes i klasserommet. Vi kan også ha opplæring i vår gratis tavleprogramvare. Vi følger alltid opp kurs med støttemateriell skolen kan bruke i ettertid.

Sammen med våre forhandlere er vårt mål å hjelpe dere få mest mulig tilbake på deres investering!  

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om innhold, pris og tilgjengelighet.


Lagring av informasjon skjer etter gjenldende lovverk. Se vår personvernerklæring