Kurs for skole

Vi er både et pedagogisk og teknisk team som kontinuerlig jobber for å hjelpe din skole med å lykkes med den digitale satsningen og forbedre læring.

Vi er opptatt av brukervennlighet, mestring og utvikling av lærernes digital didaktiske ferdigheter. Bruker skolen din Chromebook, iPad, PC eller en blanding, tilpasser vi oss skolens hverdag.

Vi ser klasserommet som en helhet og jobber for at din nye interaktive skjerm skal jobbe sammen med andre enheter dere allerede bruker i klasserommet. Vi følger alltid opp kurs med støttemateriell skolen kan bruke i ettertid.

Sammen med våre forhandlere er vårt mål å hjelpe din skole med å få mest mulig ut av investeringen!