Generelt

 • Denne artikkelen gjelder både skjermer fra Promethean og CTOUCH.
 • Det er alltid bedre å bruke skrivebordsprogram (app) enn nettleserversjon når du jobber på en interaktiv skjerm. Dette er fordi skrivebordsversjonen har flere funksjoner som styres av driverne på pcen din. Dessuten skjer all skrift og berøring direkte som “kommunikasjon” mellom skjerm og pc, mens nettleserversjonen alltid jobber mot sky og du får noen ganger etterslep når du f eks skriver.

Denne brukerguiden ble laget til et minikurs på TecXPed 2022.


“Åpne i skrivebordsprogram”

Om du åpner et dokument eller en presentasjon fra nettleserversjonen av Office 365 kan du gå til Redigering helt øverst til høyre og velge Åpne i skrivebordsprogram.

Alle endringer blir uansett lagret i skyversjonen etterhvert som du jobber i skrivebordsprogrammet.


Programmer

Generelt

Prinsippene er akkurat det samme for begge skjermtypene. Betingelsen er den samme; du har koblet pcen til skjermen med en av følgende alternativer:

 • En USB-C-kabel for alle funksjoner i samme kabel
 • En HDMI-kabel for bilde og lyd og en Touch USB-kabel for berøring. Dersom HDMI-kabelen står i f eks HDMI 2 på skjermen, skal touch USB-kabelen stå i Touch 2-inngangen.

Da fungerer berøring slik:

 • Penn skriver alltid, men du kan også skrive med fingeren dersom du velger penneverktøyet fra menyen.
 • En finger opp/ned eller venstre/høyre flytter hvor du er i dokumentet.
 • To fingre samtidig zoomer inn og ut.
 • Håndflaten visker.

OneNote

På Promethean ActivPanel | På CTOUCH-skjermer

Word /Excel

På Promethean ActivPanel | På CTOUCH-skjermer

PowerPoint

I tillegg til funksjonene under Generelt vil det her være enda en funksjon:

 • Sveipende finger blar fram og tilbake i presentasjonen.

På Promethean ActivPanel | På CTOUCH-skjermer

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard er en super interaktiv tavle, som er en del av Office 365. Du kan også åpne den i https://app.whiteboard.microsoft.com/.

Fordelen med Microsoft Whiteboard er at den autolagrer og at du kan planlegge en eller flere leksjoner med programmet og så enkelt åpne det som tavle på skjermen i klasserommet. Da kan du bruke penn og finger og gjøre alt enkelt og forberedt.

Med dele-knappen oppe til høyre i Microsoft Whiteboard vil du alltid kunne dele med elevene, noe som gjør denne appen ideell for hybrid undervisning. Den tillater at elever som av ulike årsaker ikke kan være på skolen likevel kan delta aktivt i timen, kombinert med bruk av Teams.

Brukerguide til Microsoft Whiteboard

Du kan legge til Microsoft Whiteboard OG et utklippsverktøy med håndskrift på oppgavelinjen din:

This image has an empty alt attribute; its file name is Skjermbilde-236.png
 • Høyreklikk nede på oppgavelinjen på pcen din
 • Hak av for Vis knapp for Windows Ink-arbeidsområde

Trådløs deling

Generelt

Fem gode grunner til trådløs deling fra pc til interaktiv skjerm i et klasserom:

 • Elevene kan presentere uten å måtte komme fram på skjermen, noe som for enkelte er et stort steg…
 • La elevene vise svar på probremløsingsoppgaver.
 • Dele gruppearbeid og la medelever gi tilbakemelding.
 • Lærer kan plassere seg bakerst i klasserommet for å ha god oversikt over hva elevene jobber med, og samtidig dele skjermen sin til den interaktive skjermen.
 • Lærer kan hjelpe elever med framgangsmåte på arbeidsoppgaver i sanntid (med touchback) når dette også er relevant for resten av klassen.
ActivPanel Titanium

Hva er touchback?

Touchback betyr at alt på pcen kan styres fra skjermen når du bruker trådløs deling.

Den som deler må aktivt hake av i delingsvinduet for at hen godkjenner touchback.

På Promethean ActivPanel

Les mer om bruk av ScreenShare.

Dersom pcen din støtter Wifi Direct, kan du dele direkte fra pc til skjerm uten å måtte bruke app: åpne ScreenShare-appen på ActivPanel og taste Windows + K på din pc.

På CTOUCH Riva

Les mer om bruk av EShare.

Dersom pcen din støtter Miracast, kan du dele direkte fra pc til skjerm uten å måtte bruke app: åpne Miracast-appen på CTOUCH Riva og taste Windows + K på din pc.


Skrivebordstastatur

For å få fram skrivebordstastaturet i Windows:

 • Høyreklikk nede på oppgavelinjen på pcen din
 • Hak av for Vis tast for berøringstastatur

Skrivebordsverktøyet vil vises som et tastatur-ikon helt nederst til høyre på oppgavelinjen.

Du kan velge utseende og plassering i innstillingsikonet helt oppe til venstre på tastaturet.

Du kan f eks ha tastaturet som en håndskrift-pad, som er en stor fordel når f eks elever skal fram på skjermen og skrive inn i innfyllingsoppgaver på nettsider.

Enter-knappen nederst til høyre på håndskrift-paden brukes som “sett inn”.


Klipp og lim

Et godt tips når du jobber i Microsoft-verktøy: ha utklipptøyet klart på oppgavelinjen:

Skriv “Utklipp…” i søkefeltet ved Windowsknappen på pcen din og fest Utklippsverktøyet til oppgavelinjen:

De enkleste hurtigkommandoene som finnes:

 • Ctrl + C betyr klipp ut
 • Ctrl + V betyr lim inn

Gjøre opptak i Teams

Til omvendt undervisning kan du bruke Teams og f eks Microsoft Whiteboard eller PowerPoint for å gjøre opptak.

 • Gå til Kalender i Teams
 • Velg Møt nå.
 • Gi “møtet” navn og Start møte.
 • Gå inn i møtet (der kun du er deltaker) og del vinduet med det du skal presentere / lage film om.
 • Gå til Mer i møtemenyen og velg Start Innspilling.
 • Undervis med bruk av Microsoft Whiteboard eller PowerPoint (eller andre programmer / nettsider). Når du er ferdig; velg Forlat møtet.
 • Innspillingen vil legge seg under Chat i Teams-menyen når den er ferdig behandlet og derfra kan du dele med elevene med en kobling.

Husk at de beste undervisningsfilmene aldri varer mer enn 5 min. Presenter innholdet kort og konkret.