Her får du et lynkurs i funksjonene som finnes i Promethean Whiteboard på en ActivPanel.

Skrive, viske og angre

 • Velg Pilen (musepekeren) – du kan nå skrive med pennen, flytte med fingeren og viske med håndflaten – alt uten å måtte velge verktøy i menyen
 • Ønsker du å endre tykkelse på pennen: hold på Penneikonet, og velg ønsket tykkelse.
 • Trykk på Viskelæret, hold inne knappen om du ønsker en annen tykkelse på viskelæret
 • Bruk Angre for å fjerne det siste du har skrevet, eller Gjøre om for å få frem igjen det du har tatt bort

Flytte, zoome og navigere

 • Skriv noe med pennen
 • Bruk to fingre og zoom inn og ut det du har skrevet.
 • Bruk èn finger og flytt på skriveoverflaten slik at det du skrev kommer utenfor skjermkanten. Fortsett å skrive og flytte.
 • Du får opp en navigasjonsrute oppe til høyre i appen – denne hjelper deg til å finne fram til det du jobbet med tidligere i leksjonen. Bruk navigasjonsruten til å manøvrere på skriveflaten.

Lagre og åpne i filmenyen

 • Trykk på ikonet med de tre prikkene øverst i menyen.
 •  Velg Lagre som for å lagre det du har jobbet med som en IWB-fil lokalt på androidenheten eller i din skylagring, på din PC eller på en USB minnepinne. Gi filen navn som du ønsker i stedet for det automatiske forslaget appen kommer med. I en IWB-fil kan du fortsette å jobbe ved en senere anledning.
 • Velg Åpne om du vil åpne en fil du har lagret.
 • Velg Nytt om du vil ha en helt ny, blank skrivetavle tilgjengelig.
 • Velg Lagre som PDF om du vil overføre det dere har jobbet med til PDF-format. Du kan velge å lagre bare det som vises på skjermen eller hele lerretet.

Bakgrunner

 • Trykk på ikonet for bakgrunner (vist som rutenett).
 • Velg bakgrunnen du ønsker, f.eks rutenett, skrivelinjer eller bokstavhus.
 • Bruk fargepaletten under bakgrunnene for å endre farge.

Sette inn bilder fra maler

 • Trykk på Sett inn bilde-ikonet.
 • Velg blant ferdige maler. Det er over 25 maler å velge mellom.
 • Skriv noe i ett av skjema du har hentet inn og du vil se at det du skriver fester seg på bilder.

Sett inn bilder du har lastet ned fra nettet

 • Åpne en fane i Chromium.
 • Søk opp et bilde i Google.
 • Trykk på bildet du ønsker å lagre ved å holde fingeren på bilde et par sekunder. Du får da opp en meny, der du velger Lagre bilde. Det vil lagre seg i skjermens bildegalleri.
 • Åpne whiteboard-appen, velg Sett inn bilde-ikonet, og du får tilgang til mappen bilde er lagret i.
 • Velg bildet du vil sette inn.

Sett inn skjermutklipp

 • Gå til en nettside eller app med noe du har lyst å hente inn i whiteboard-appen.
 • Trykk på Promethean-knappen (med flammeikon) og velg Skjermutklipp.
 • Juster rammen for hvor mye av bildet du vil ha med og trykk Ferdig.
 • Velg hvor du vil lagre utklippet; velg enten Hurtiglagring (på skjermen), Lagre som (på egen PC, på skjermen eller i sky) eller Åpne i whiteboard. Åpne i whiteboard setter inn utklippet du valgte i den tavlen du har åpen.

Matematikkverktøy

 • Velg ikonet for Matematikkverktøy. Velg så hvilket av verktøyene du vil bruke (linjal,vinkelmåler eller vinkellinjal)
 • Bruk to fingre for å utvide og endre «retning» på verktøyene.
 • Skriv med pennen langs kanten på verktøyene.
 • Finn X på vertøyene for å fjerne dem fra skrivetavlen.

To-deling av skrivetavle

 • Velg ikonet for To brukere. Se at skjermen deler seg i to og at du får egne vertøylinjer i bunnen på hver av de to delene.
 • Skriv på begge sidene samtidig.