Du kan laste ned Google Street View-scener via nettadresse og lagre disse som 360-bilde for bruk i ClassVR-briller.

Her har vi laget en enkel oppskrift på hvordan du går fram.

Du trenger pc eller Mac og må laste ned Street View Download for å få det til. Alt annet gjør du i nettleser.

Spør oss om ClassVR.

ClassVR 64GB Premium Headset - ClassVR