Alle ActivPanel 7 (Titanium, Cobalt og Nickel) kan legges inn i skolens – eller kommunens – skjermadministrasjonssystem på nett. Løsningen er selvsagt gratis. Du kan enkelt og via nettleser:

  • Oppdatere skjermene du ønsker i en operasjon
  • Styre når skjermene skal slås av daglig
  • Aktivere eller deaktivere Google Play på skjermene
  • Bestemme hvilke rettigheter skjermbrukere har 
  • Tagge skjermene, slik at du kan ha ulike innstillinger på grupper av skjermer
Promethean Panel Management er enkelt å bruke – og helt gratis.

Les vår brukerguide om hvordan du kan bruke skjermadministrasjon for dine Promethean-skjermer.