Blogginnlegg av Jostein Kallevik, ressurslærer i Stavangerskolen

Ressursgruppen IKT i Stavangerskolen har som oppgave å løfte ikt-satsingen til Stavanger kommune til nye høyder, og jeg er så heldig at jeg er med i denne gruppen. 

Det ble tidlig bestemt at vi skulle ta i bruk VR og AR-teknologi, for å skape motivasjon og en utforskertrang hos elevene våre. 

I forkant ble det gjort en kartlegging av hvilket type utstyr vi skulle kjøpe inn, og hvilken programvare vi skulle ta i bruk. Valget vårt falt på RedboxVR og appen Google Expeditions. 

RedBoxVR sett på 15 med ladekasse, lærernettbrett, elevtelefoner, brille-etui og ruter.

Bakgrunnen for dette var at RedboxVR leverer utstyr der man lett kan ta i bruk både VR- og AR-teknologien. 

Utstyret består av en smarttelefon som er ferdig oppsatt med blant annet Google Expeditions, samt andre nyttige apper. Det leveres også med selfie-stenger slik at vi kan lett skifte mellom å undervise i VR og AR. 

Bakgrunnen for at vi valgte Google Expeditions er at de har laget over 1000 ulike VR-ekspedisjoner fordelt på emner. De har og laget over 100 ulike AR-ekspedisjoner. 

I tillegg finnes den en guide-funksjon, der lærer styrer hva elevene skal se i sine briller. På den måten klarer man å holde et fokus og en samtale rundt det man opplever. 

Jostein og ressursgruppen har jobbet mye med å lage 360-scener fra nærmiljøet i Stavanger. Ta deg en tur inn i Stavanger Domkirke og helt ned i krypten – om du ikke er mørkredd.

Besøk VR- og AR-siden til Stavangerskolen

Besøk Utstein kloster i 360, laget av Jostein Kallevik, Stavangerskolen

Les mer om RedBoxVR