Nå er det på tide å oppdatere ActivInspire.

Oppdatering 2.17. ligger klar til bruk og dersom du ikke får opp spørsmål om du vil oppdatere når du starter programmet; Gå til Hjelp og velg Se etter oppdateringer.

I ActivInspire 2.17.  finner du helt nye verktøy du vil ha glede av. I tillegg er menyene i ActivInspire tilpasset 4K-oppløsning på interaktive skjermer.

NYTT DASHBORD

Når du åpner ActivInspire får du nå opp et dashbord. Her kan du velge

  • Å åpne en ny eller eksisterende arktavle.
  • Å lage en ny eller åpne en ekstisterende spillbasert aktivitet
  • Å tegne på nettsider eller andre program (annotasjon)
  • Å starte en tidtaker / stoppeklokke / klokke

KLOKKA

Du velger om klokka er vanlig klokke (analog eller digital), stoppeklokke eller tidteller. Du kan ha flere klokker oppe samtidig ved å trykke på +tegnet.

Dersom du lukker eller minimerer ActivInspire vil klokka fortsatt være aktiv, slik at du kan bruke den som en stoppeklokke, f eks for elevaktiviteter, mens dere jobber i andre nettsider eller programmer.

Her har vi lagt tidtakeren oppå OneNote:

AKTIVITETER

Promethean har tatt med seg de spillbaserte aktivitetene fra ClassFlow over i ActivInspire.

Aktiviteter kan lages gjennom de ti malene, de kan lagres og åpnes og de kan spilles av. Du kan enten spille av spillbaserte akitviteter rett fra Aktiviteter i Dashbordet og la elevene spille på skjermen eller du kan sette en aktivitet inn på en side i en ActivInspire-arktavle, altså som del av et undervisningsopplegg.

Dersom du vil legge til en spillbasert aktivitet i en arktavle skal du velge Legg til på side:

Aktiviteten vil da legge seg som et startikon på valgte side i arktavlen.

Eksempel på aktivitet: Tidlinjespill med dra og slipp – demokratiets utvikling i Norge.