Utvidelser i Google Chrome

05.02.2018
Utvidelser i Google Chrome kan være til god hjelp. Her er et knippe utvidelser vi bruker en del og som kan være nyttig for deg, uansett om du bruker interaktiv skjerm, pc, chromebook eller iPad.

 

Utvidelser til Chrome finner du i Chrome nettmarked.

Du kan enten gå til denne adressen eller du kan legge til fra tilpasningsikonet helt til høyre i Chrome. 

Når du trykker på Utvidelser kommer du til en side for dine utvidelser. Helt nederst trykker du på Legg til flere utvidelser for å komme til Chrome nettmarked.

Utvidelsene legger seg på høyre side av adresselinjen i Chrome.

 

COUNTDOWN 

Teller opp (om du starter den slik den står) eller teller ned (dra musehjulet over tallene til tidsintervallet du vil telle ned fra)

 

 WEB PAINT

Åpner en meny med tegneverktøy oppe til høyre i leseren og kan brukes over nettsider.

Du kan tegne på nettsiden, lage rammer på tekst og du kan bruke kamerafunksjonen for å ta vare på.

Tekst og rammer/linjer følger siden når du scroller.

Dersom du trykker på kamera, vil siden med dine tegninger på åpne seg i en ny fane og derfra kan du kopiere den som bilde eller laste ned. F eks kan du laste direkte inn i bildebehandingsprogram eller i Explain Everything.

 

 ADOBE ACROBAT

Acrobat-tillegget lar deg laste ned nettsider som PDF til din maskin.

Hvordan resultatet blir vil være litt avhengig av hvordan siden er programmert. 

 

TALK AND COMMENT

Denne utvidelsen legger seg som et ikon langs scroll-baren på høyre side. Når du trykker på den blir den lengre og du begynner å snakke inn din kommentar med en gang. Trykk på V-tegnet for å avslutte innlesingen og du får opp en kort URL med din kommentar på. Denne kan du legge inn som lenke i dokumenter, kommentarfelt osv i læringsplattform eller tilsvarende.

Når du retter i OneNote eller Google Docs kan du legge den inn som hyperkobling bak en standard kort kommentar (f eks "Forslag fra lærer")

 

SCREENCASTIFY

Dette er en fiffig utvidelse som lar deg ta opp film over nettsider, programmer eller fullskjerm i høy kvalitet. Start Screencastify, bestem om det skal være vindu eller fullskjerm og Record Desktop. Utvidelsen teller ned fra 3 og du tar opp til du trykker Stopp Deling. For å laste ned videoen velger du så Download nede til venstre i fanen som viser den nye videoen.

Du kan velge om du vil bruke webkamera og du kan også kombinere med bruk av Web Paint.

 

MINDMAP TAB

Denne er laget slik at når den er aktivert vil en ny fane, som du åpner i Chrome, åpnes med et oppsett for tankekart. På venstre side skriver du inn i trestruktur, der du bruker innrykk for å lage underkategorier. På høyre side lages det fortløpende et tankekart som utvider seg med det du skriver inn. Tankekartet kan lastes ned som bilde.

 

MULTI HIGHLIGHT

Når du skal søke etter spesielle ord på en nettside kan du bruke denne utvidelsen.

Skriv inn ordet / ordene du ønsker å få uthevet og alle samsvarende ord i en artikkel eller nettside (også i online-dokumenter) blir markert med gult.

 

SPESIELT FOR STUDENTER I VIDEREGÅENDE ELLER HØYERE UTDANNING

GOOGLE SCHOLAR

Dette er en utvidelse som gjør at du finner fagartikler om tema og kan lime inn riktige henvisninger til litteraturlister.

Trykk på "-tegnet ved den aktuelle artikkelen, klipp ut henvisningen og lim inn i litteraturlisten.

 

 

SPESIELT FOR ONENOTE-BRUKERE

ONENOTE WEBCLIPPER

Denne utvidelsen lar deg enkelt se utklipp og sende nettsiden direkte til OneNote. Du kan velge hvilken notatblokk den skal sendes til.

 

SPESIELT FOR GOOGLE-SKOLER

KEEP-UTVIDELSE

Keep-utvidelsen lar deg raskt opprette et notat med bilde og lenke fra en nettside direkte i Google Keep. Når du har lagt til din kommentar, velg Save to Keep.

 

DEL MED CLASSROOM

gjør akkurat det samme som Keep-utvidelsen, men den tar vare på nettsiden i Google Classroom.

Du velger i pop-up-vinduet hvilket kurs du vil sende til.

Om du trykker Push to Students vil nettsiden sendes til alle elevene som er meldt inn i kurset / klassen.


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon