Microsoft Whiteboard

30.12.2017
Nå kan du bruke Microsoft Whiteboard-appen for Windows 10 på pc tilkoblet interaktive tavler og skjermer - eller på alle typer Windows 10 pcer og nettbrett.

Se også Tre tegnefunksjoner i Windows 10

Microsoft har laget en app for Windows 10 (Ligger i Windows Store) for å bruke på nettbrett og pcer med touch og på interaktive skjermer og tavler.

Vi synes denne appen er noe uferdig i dagens Preview-versjon, men regner med oppdateringer fra Microsoft framover)

 

Oversikt

 

Tavleområdet er ubegrenset. Du kan bevege deg nedover og bortover fra startområdet og du kan zoome inn på deler av det dere har jobbet med.

Nederst finner du de viktigste verktøyene. Oppe til venstre går du ut av den aktuelle tavlen til oversikten over dine tavler, der du også kan begynne på en helt ny. 

Oppe til høyre finnes delingsknappen, men denne virker ikke etter hensikten ennå. Den gir likevel et frampek om hva som kommer ved at man skal kunne dele og jobbe sammen på samme tavle gjennom lenke eller invitasjon.

I bildet over har vi brukt figurgjenkjenning for å tegne trekanten, limt inn et bilde fra NDLA (eksempelet), satt inn en tekst som et notat og tegnet en pil oppå bildet.

 

Tegneverktøy

Touchfunksjonene for tegning med finger/penn slås på med fingerknappen til venstre.

For å skifte mellom tegnefunksjoner og flytting/zoom: trykk på touch-hånden til venstre i skrivemenyen. 

Når du tegner/skriver oppå et bilde følger annoteringen med når du flytter bildet.

Gjenkjenning av figurer og tabeller

Den svarte pennen brukes når du har figurgjenkjenning på. Fra Tannhjul-knappen nede til høyre kan du slå på Penn til figur og Penn til tabell.

Vi klarte ikke å få laget tabell med gjenkjenning og ser på nettet at andre har hatt samme utfordringen. Penn til figur fungerer fint.

 

Kopiere inn bilder og tekst

Høyreklikk på tavleflaten (hold fingeren mot et tomt område) for å lime inn, sette inn bilde fra pc, legge til et post-it-notat eller bruke pcens kamera.

Dersom du kopierer tekst som du limer inn vil det automatisk lages en post-it-lapp med innholdet. Når du trykker på en notatlapp vil du kunne scrolle nedover i dens innhold.

Høyreklikk på et objekt (hold fingeren mot objektet) for å kopiere, klippe ut, kaste det eller legge til skjult kommentar.

 

Zoome, tømme og angre

Zoom inn og ut med pekefingrene eller bruk "hjulet" på en mus til det samme.

Trykker du på søppelkurven nede til venstre vil tavlen tømmes, men du kan angre deg et steg tilbake for å omgjøre fjerning av det du allerede hadde gjort.

Du kan kaste enkeltobjekter ved å høyreklikke på dem og velge søppelkurven. Pennestreker fjernes med viskelær, men du kan også høyreklikke på en strek og behandle den som objekt.

 

Linjalen

Bruk en finger for å flytte linjalen. Bruk to fingre på linjalen for å dreie den, men om du bruker tre fingre dreies den i femgraders intervaller.

Tegn langs kanten på linjalen for å få rette linjer.

 

Ting å være oppmerksom på

Du må logge inn med en Hotmail- eller Office-konto for å kunne bruke Microsoft Whiteboard, men dette har en klar fordel ved at du kan logge på andre maskiner og finne tavlene dine igjen der. På denne måten kan du godt sitte hjemme og planlegge leksjoner og finne dette igjen ved å logge på din konto på Whiteboard-appen i klasserommet.

IKKE bruk søkeverktøyet for bilder nede i høyre hjørnet foreløpig. Microsoft Whiteboard er uferdig ennå (Preview-versjon for testing) og det er noen ganger vanskelig å få fjernet søkevinduet etterpå. Det endte med at vi måtte avinstallere appen fra Windows 10 og installere på nytt. Da bør du i stedet for bruke vanlig klipp og lim fra f eks Google bilder til Whiteboard.

Det er i denne versjonen ikke mulig å lagre som bilde eller PDF. Dette håper vi Microsoft vil rette på ved senere oppdateringer. På samme måte håper vi det blir lettere å sende ferdige Whiteboard-filer til OneNote.

Delingsfunksjonene ser ennå ikke ut til å fungere, men vi forventer oppdateringer fra Microsoft.


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon