Tusenvis av nye og spennende, gratisressurser i ClassFlow

05.04.2017
Tusenvis av 3D-modeller fra SketchFab, grafiske kalkulatorer fra Desmos og Phet-simuleringer kan nå legges til Mine ressurser i ClassFlow.

 

https://classflow.com/nb

Promethean og ClassFlow har inngått en avtale med Desmos, University of Colorado og SketchFab om å legge til tusenvis av flotte ressurser gratis tilgjengelig i markedsplassen i ClassFlow. Du kan søke opp både disse og andre ressurser i markeddsplassen og så legge til de ressursene du ønsker i Mine ressurser.

Når du er innlogget i ClassFlow - gå til Markedsplass.

Her søker du etter ressurser. På venstre siden i markedsplassen vil du kunne gjøre innstillinger for søket ditt, blant annet på språk og filtype. Du kan finne leksjoner, vurderinger, Notebook- og ActivInspire-filer, bilder, nettsider og nå kan du også finne disse fantastiske nye ressursene.

Når du har funnet en ressurs du vil se nærmere på, kan du teste ut ressursene i markedsplassen før du legger den til. Alle disse ressursene er fysisk aktive i markedsplassen.

Så kan du legge den til i Mine ressurser, slik at du har den lett tilgjengelig.

Når du har lagt til en ressurs i Mine ressurser kan du levere den trådløst direkte til elevene sine enheter eller legge den til i en leksjon eller vurdering.

Du kan også levere den direkte til klassen fra markedsplassen uten å legge den til i Mine ressurser først.

Litt om ressursene:

 

3D-modeller fra SketchFab

Alle modellene er dreibare og kan forstørres / forminskes etter behov og virker både med touch og mus.

 

Søk på SketchFab i markedsplassen.

 

 

Phet-simuleringer

Utviklet av University of Colorado og har også vært tilgjengelig via NDLA i et par år.

Alle simuleringene kan påvirkes med touch elles mus.

Søk på Phet i markedsplassen.

 

 

Grafiske kalkulatorer og modeller fra Desmos

Alle kalkulatorene og modellene virker med touch eller mus og verdiene kan påvirkes ved å endre tallene som settes inn i modellene.

Søk på Desmos i markedsplassen.


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon