25 nye kart-aktiviteter i ClassFlow

12.03.2017
Hele 25 nye kartaktiviteter om Norge, Europa, verden og ulike verdensdeler på norsk er delt i ClassFlow.

Aktiviteter i ClassFlow kan både spilles av på interaktiv tavle eller skjerm og sendes ut til elevene sin enheter for øving eller hurtigsvar. 

Alle aktivitetene som er delt her er laget slik at du kan endre dem slik du vil ved å trykke på rediger leksjon i Mine ressurser.

Finn aktivitetene i ClassFlow

Logg inn på ClassFlow med din lærerpålogging.

Så går du til Markedsplass.

I venstre kolonne definerer du søk til emnet Geografi og språk Norsk.

Da vil du finne alle tilgjengelige leksjoner, aktiviteter og vurderinger som dette søket omfatter.

Du kan også velge å definere søket til bare Aktiviteter.

Når du trykker på en aktivitet får du opp en oversikt over denne aktiviteten.

Du kan enten levere aktiviteten til en klasse eller lagre den i Mine ressurser.

 

Bruke aktiviteten

Du kan bruke en aktivitet på ulike måter når du har lagret den i Mine ressurser.

Levere aktiviteten direkte

a) Du kan sende ut aktiviteten med Send-knappen slik at elevene får øve

b) Du kan sende ut aktiviteten som kreativ hurtigsvarsøkt og la elevene svare tilbake til deg

Bruke aktiviteten i en leksjon

Du kan sette inn aktiviteten i en leksjon og så gjøre det samme som beskrevet over, men da som kort i en helhetlig leksjon du har laget.

I et ledig kort velger du Sett inn øverst til venstre når du redigerer leksjonen.

Så finner du aktiviteten du ønsker og setter den inn i kortet.

 

 

Alle aktivitetene er Dra strek til rett sted-aktiviteter med land, byer, hav, geografiske områder, verdensdeler osv.


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon