Flere skrivebord i Windows 10

11.03.2017
Som lærer er det lurt å kunne bruke flere skrivebord, f eks et som du bruker på arbeidsrommet og et til bruk i klasserommet. Her ser du hvordan.

 

Når du bruker som lærer bruker Windows 10 med interaktive skjermer eller tavler er det veldig lurt å kunne ha flere skrivebord. Det betyr rett og slett at du har flere «skjermer» med ikonene på skrivebordet som du kan skifte mellom.

For eksempel vil du som lærer ofte ha epost eller andre program/nettsider åpne i bakgrunnen på skrivebordet på pcen din. Om du legger til et skrivebord vil ikke disse programmene vises og du kan åpne program eller nettsider som fokuserer på aktiviteter du skal bruke i klasserommet.

Har du åpen en epost eller Facebook på skrivebord 1, vil dette ikke vises når du jobber på Skrivebord 2.

Oppgavevisning – Nytt skrivebord

For å ha flere skrivebord trykker du på knappen for Oppgavevisning nede til venstre på oppgavelinjen. 

Du får nå opp alle åpne vinduer på skrivebordet ditt. Så trykker du på Nytt skrivebord nede til høyre i dette vinduet.

Da får du opp oversikt over skrivebordene dine nederst på skjermen og kan skifte mellom dem.

Her viser vi to aktive skrivebord med ulike åpne program eller nettsider.

 

Dersom du vil overføre et åpent program eller en åpen nettside fra et skrivebord til et annet skal du trykke på Oppgavevisning og så drar du simpelthen ruten for programmet eller nettsiden over i skrivebordet du vil flytte det til.

Har du f eks et dokument oppe i Word på et skrivebord er likevel Word ikke åpent i det andre skrivebordet. Du opererer altså alle porogrammer helt uavhengig av hverandre på ulike skrivebord.

Om du vil lukke et åpent skrivebord helt kan du trykke på Oppgavevisning og dra musepekeren over skrivebordet du vil lukke. Da kommer X for lukking fram.

Hurtigtaster

For de som er glad i hurtigtaster kan du lage, åpne, skifte og lukke skrivebordet ved hjelp av hurtigtaster på tastaturet.

Windows + Tab                                                   Åpne oppgavevisning

Windows + Ctrl + D                                             Nytt skrivebord

Windows + Ctrl + pil venstre eller høyre             Skifte mellom skrivebord

Windows + Ctrl + F4                                           Lukke skrivebordet du er i


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon