Digital linjerespons

22.01.2017
Bruk av digitale verktøy gjør det enkelt å skape felles elevtekster for linjerespons i klasserommet.

DIGITAL LINJERESPONS

"Linjerespons er en metode som er utviklet for å gi muntlig respons på elevtekster i plenum. Dette organiseres slik at elevene stiller på lang rekke, side om side, og leser hele ellerdeler av teksten sin høyt for resten av klassen. Etter hver lesning mottar eleven respons fra faglærer og medelever"

(Skrivesenteret)

Når vi bruker linjerespons får vi muligheten til å la lærer og medelever gi tilbakemelding på elevtekster på en ordnet og effektiv måte.

Les mer om linjerespons på Skrivesenteret sine nettsider.

Dersom vi i tillegg bruker digitale samhandlingsverktøy vil elevene kunne skrive på samme presentasjon. Deretter kan lærer ta den opp på den interaktive tavler eller skjermen og vi kan bruke linjerespons som metode ut fra det elevene har produsert.

Vi vil her vise litt hvordan du kan bruke to verktøy til å lage elevtekster, samskrevet for linjerespons: ClassFlow og Sway. Fordelen med å gjøre dette digitalt er at lærer kan lage svært tydelige rammer for hvem som skal gjøre hva og hva som kreves, i tillegg til at elevene får trening i å bruke søkeverktøy og finne og validere informasjon.

 

CLASSFLOW

Gå til Mine ressurser, velg NY og Leksjon.

Gi leksjonen en tittel og velg Lagre.

Når du kommer inn i leksjonsbyggeren lager du en mal i det første kortet (se bildet under). Deretter dupliserer du kortet og endrer overskriften, slik at det er like mange kort som elever. Du skriver navn på eleven som skal skrive i det enkelte kortet. Elevene kan da finne sitt kort og jobbe i dette.

Oppe til høyre finner du knappen for Samarbeid:

Trykk på Samarbeid og deretter på Start samarbeid i denne leksjonen:

Deretter kopierer du lenken som skapes og deler denne med elevene

Leksjonen er nå delt og alle med tilgang til lenken kan skrive inn i den. Elevene vil også ha tilgang på den interne søkemotoren i ClassFlow, der de kan legge inn videoer, bilder, nettsider og de kan bruke tekstverktøyet.

Etter hvert som de skriver inn vil dette lagres i leksjonen. Når dere skal gjennomføre linjeresponsen går du som lærer til Mine Ressurser i din ClassFlow, finner leksjonen og spiller den av i klassen.

Du kan da velge om elevene skal stå ved tavlen eller skjermen og lese / presentere eller om de skal få delt ut kortene til sine enheter via delefunksjonen.

 

SWAY

I Microsoft Sway er det to måter å dele på. For samskriving må man dele via forfatterknappen.

Her bruker vi et opplegg om tidligere kolonier. Du lager tittelkort, så setter du inn overskriftskort for alle koloniene du ønsker elevene skal skrive om. Du bør også her sette inn navn på hvilken elev som får tildelt hvilket kort for å skrive (F eks Anne - Grønland).

 

Lag så et tekstkort for hver elev. Det enkleste er å skrive inn teksten i et av kortene, så kopiere teksten og lime den inn i alle de andre tekstkortene.

Elevene bør selv få kunne legge til bildekort som illustrerer informasjonen de skriver.

For å gi elevene mulighet til å skrive: Trykk på Forfattere og så Del en redigeringskobling.

Når dere skal gjennomføre linjerespons på tavle eller skjerm: Bruk Spill av.

 

TILGANG TIL SWAY OG CLASSFLOW

Både Sway og ClassFlow er gratis i bruk. Begge har språkinnstillinger som er nettleserstyrte, dvs at de kommer i norsk utgave når nettleserspråket er norsk. Vi anbefaler bruk av Chrome som nettleser.

Du finner Sway gjennom Office 365, Zokrates eller Skooler og den er også tilgjengelig direkte i nettleser på https://sway.com - da logger du på med live-konto eller tilsvarende fra Microsoft.

ClassFlow er gratis for alle lærere å bruke, sette opp klasser, lage og gjennomføre leksjonerm, vurderinger, aktiviteter og oppgaver. https://classflow.com/classflow/ Her må du registrere deg som lærer fra øvre høyre hjørne på siden.


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon