Nyheter i ClassFlow, desember 2016

15.12.2016
Flere gode oppdateringer i ClassFlow 5.2. som kom 9. desember

NYHETER I CLASSFLOW

Desember 2016

Det kommer oppdateringer i ClassFlow omtrent en gang i måneden. Promethean og ClassFlow er ekstremt flinke til å forbedre underveis og etter hvert har ClassFlow virkelig blitt den beste sømløse løsningen for leksjoner og vurdering for læring i klasser som har 1:1 med elevenheter.

(NB! Dersom dere ser at det noen steder står studenter er dette en av oversettelsene som ligger klar til å bli rettet opp i oppdateringen som kommer i januar 2017)

Nyheter i oppdateringen den 9. desember er:

NYE AKTVITETER

Fra før var det 7 ulike aktivitetstyper som kunne lages i ClassFlow:

I ClassFlow-oppdateringen for desember er det nå lagt til

Aktivitetene finner du ved å gå til MINE RESSURSER, velge NY og så AKTIVITET. Det er svært enkelt å lage aktivitetene.

Når en aktivitet er laget kan elevene

 

NYHETER I VURDERINGER

Du kan nå se på resultatene etter en vurdering om eleven har svart feil, prøvd igjen og så fått rett svar. Grønn farge vil nå indikere rette svar ved første forsøk, mens gul farge vil vise svar der eleven først svarte feil, men så fikk rett andre gang.

Dette forutsetter at du har lagt inn som innstilling for vurderingen at elevene får prøve om igjen om de svarer feil.

Fargene blir nå vist slik:

Du kan også nå skrive ut en vurdering. Da går du til den aktuelle vurderingen i dashbordet og velger tannhjulet. I nedtrekkslisten velger du Skriv Ut.

Så velger du hva du vil skrive ut:

 

Til norske videoer om ClassFlow:

Starte med ClassFlow

Opprette leksjon

Lage, bruke og publisere aktiviteter i ClassFlow


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon