Pecha Kucha i klasserommet

18.09.2016
Kan vi bruke Pecha Kucha som en arbeidsmåte i klasserommet?

Pecha Kucha i klasserommet?

Hva er Pecha Kucha?

Pecha Kucha (japansk: ‘lyden av folk som snakker’) er en presentasjonsform der hver presentasjon kan vare maks 6 minutter og 40 sekunder. Det er lov å bruke 20 lysbilder og ingen lysbilder kan vises mer enn 20 sekunder. Pecha Kucha brukes på arrangementer for arkitekter, designere og forskere for å få presentert prosjekter og forskning på en kortfattet måte.

 

Hvorfor Pecha Kucha i klasserommet?

Elever skal fordype seg i fagstoff. Ofte skal de presentere dette for lærere og medelever. Når de skal gjøre dette er det en del fagovergripende ferdigheter som er viktige å trene på:

Å presentere er selvsagt ingen ny metode, men Pecha Kucha gir altså klare rammer for presentasjonene. 

 

Når kan vi bruke Pecha Kucha i klasserommet?

Når elevene skal fordype seg i fag og presentere det de har lært.

Det kan være i hvilket som helst fag, når de skal vise overblikk over og innsikt i tema, forklare begreper, anmelde litteratur – egentlig til hva som helst.

 

Kan vi endre på reglene for Pecha Kucha?

Klart vi kan! Målet her er å oppnå trening i å presentere og øve på de fagovergripende ferdighetene.

Vi kan tilpasse reglene til elevgruppen og hva vi vil oppnå. Det kan f eks lages regler om kun 10 lydbilder på 20 sekunder hver, at det kun er en setning og et bilde på hvert lysbilde og at det er klar sammenheng fra et lydbilde til et annet.

Elevene bør også kunne få bruke lyd og forklaringer de spiller inn på forhånd og setter inn i lydbildet, så lenge de andre reglene blir fulgt.

 

Hvordan kan vi jobbe med forberedelsene til Pecha Kucha?

Dette er kanskje det aller viktigste med metoden. For å kunne forholde seg til reglene må elevene være godt forberedt.

Når elevene skal plukke ut hva hvilket fagstoff  de skal ha med må de ha god oversikt over og forstå temaet, slik at de kan velge viktig informasjon og luke bort det uviktige. Vi må legge til rette for gode arbeidsvaner og god studieteknikk for å kunne trene på dette. Dette er lurt å bruke digitale verktøy til, f eks en notatblokk i OneNote, bruke utklippsverktøy og dokumentere kilder for informasjonen.

Pecha Kucha-forberedelsene bør være elevstyrt, men læreren må være tilrettelegger og veileder. Lærer bør få tilsendt en foreløpig presentasjon og kunne veilede før de endelige forberedelsene: Har presentasjonen med det som er viktig om temaet, har eleven gode kilder, er det sammenheng i informasjonen som skal presenteres?

Det er muligens også enkelt for læreren å gi vurdering på Pecha Kucha. Det er viktig å ha innblikk i forberedelsene til eleven og en del av veiledningen gir også mulighet til å vurdere elevens innsats og arbeidsformer, men reglene i Pecha Kucha gir også klare vurderingskriterier: Har eleven god nok oversikt over temaet og er det gjort et godt, evt riktig, utvalg av informasjon? Det er selvsagt ikke et vurderingskriterium om tiden blir overholdt. Pecha Kucha er en metode og dermed et rammeverk.

 

Hvilke verktøy er gode å bruke til Pecha Kucha?

Det finnes et utall digitale presentasjonsverktøy som kan brukes. Vi anbefaler disse:

Det finnes også gode verktøy for nettbrett som kan brukes slik at elevene speiler presentasjonen til skjermen eller tavla: NearPod, SlideIdea.

 

Tips til læreren som tilrettelegger:

Husk at vi ikke øver på å bruke et spesielt verktøy. Digital kompetanse krever at vi kan tilpasse oss verktøy etter behov, så det elevene må øve på er prosessen med å velge ut informasjon, planlegge informasjonen og gjennomføre gode presentasjoner av fagstoff.


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon