Rydde i ressursene?

08.10.2015
Vil du rydde i ressursbiblioteket ditt i ActivInspire?

 

Mange spør oss om hvordan de kan lage egne hovedmapper i ressursleseren i Activinspire.

Alle ressursene som hentes inn i ressursbiblioteket ditt ligger i mapper under Mine Dokumenter på din datamaskin.

Derfor vil endringer du gjør i disse mappene endre hvordan strukturen er i din ressursleser i ActivInspire.

Slik finner du ressursene i Mine dokumenter (Windows):

 

Under Mine ressurser velger du Ny mappe og gir mappen navn etter f eks fag eller temaer.

 

Her har vi laget mapper for våre hovedområder / fag. Deretter flytter vi (klipp og lim) ressurspakker eller enkeltressurser til de fagene / temaene der vi vil ha dem:

 

Da endrer mappestrukturen seg tilsvarende i AcitvInspire.


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon