KVAM HERAD, HORDALAND

(ActivBoard 500, ActivBoard Touch) 

"Då me skulle kjøpa inn interaktive tavler til skulane i Kvam herad, var det ikkje tvil om at ActivBoard var det rette valet.

Touchfunksjon, innebygde høgtalarar og tilhøyrande prosjektor var avgjerande faktorar som gjorde at me gjekk for dette alternativet.

Dessutan er god oppfølging og teknisk support på tavlene ein viktig føresetnad

Ei kursrekke med dyktig og engasjert kurshaldar frå Scandec, kombinert med internkurs på skulane har dessutan gjort at dette har vorte eit vellukka prosjekt."

Svein-Egil Kvale, IT-konsulent

 

VESTBY KOMMUNE, AKERSHUS

(ActivBoard 500, ActivBoard Touch, ActivPanel) 

" For Vestby kommune er det viktig at teknologien blir brukt. Vi bruker mye tid på opplæring og har fått super oppfølging fra Scandec. 

 

Tavlene gir læreren en unik mulighet til å forberede, gjennomføre og repetere undervisningen sin, og på Aktivundervisning.no kan man dele eller laste ned gode undervisningsopplegg."

 

Katrine Skovholt, IKT-rådgiver, Vestby kommune

 

 

 

TØNSBERG KOMMUNE, VESTFOLD

(ActivBoard 500, ActivBoard Touch)

Tønsberg kommune valgte ActivBoard gjennom en anbudsrunde der både pris og kvalitet var avgjørende.

«Jeg er opptatt av at kurs og opplæring er pedagogisk rettet. Jeg har fått gode tilbakemeldinger på kurs som har vært holdt, spesielt at kursholder viste gode pedagogiske eksempler på bruk. Dette har inspirerert pedagogene.»

Stig fremholder at det er viktig med elevdeltakelse på tavlene. «Brukes tavlene kun som lerret er de like lite engasjerende og motiverende som et lerret eller en kritt-tavle. Den største utfordringen med implementering og opplæring er derfor å få pedagogene til  å planlegge innhold med aktiv elevdeltakelse.»

I barnehagene i Tønsberg har det så langt vært en veldig god bruk av tavlene- «De ansatte i barnehagene har laget seg en ny praksis, der lærerne i skolen har måttet endre sin praksis med innføringen av interaktive tavler. I tillegg til filmer og musikk, bruker de ansatte i barnehagene våre ActivBoard  til interaktive spill og tegneprogrammer»

Stig Andreas Foyn, skolefaglig rådgiver