BRUK AV DESIGNMODUS

 

Ikonet ovenfor er noe du finner oppe til høyre i ActivInspire. Når ikonet er blått er du i vanlig modus. Da vil handlinger knyttet til objekter i arktravlen virke. Ikonet skal være blått når du underviser elever eller lar dem jobbe med aktiviteter på tavlen.

Når du trykker på ikonet blir det oransje. Handlinger vil da ikke virke. Da kan du redigere siden og endre på plassering, funksjon osv.

Det er viktig å tenke slik at designmodus skal være blå, at du går til oransje når du skal redigere noe du har knyttet en handling til. Så går du ut igjen til vanlig bruk ved å trykke på en gang til, slik at knappen igjen blir blå.

Det er for eksempel nødvendig å bruke designmodus når du vil "låse opp" et låst objekt eller flytte det til et annet sted på siden.

Under har vi eksempelet med former som skal låses på et kart.

 

 

Her har vi trykket på objektet, valgt menykortet (som vist under) og valg LÅST i menyen som kommer opp. Det skal nå ikke kunne flyttes.

 

 

Det samme kan vi for øvrig gjøre med flere objekter ved å først trekke pilen (musen) over de aktuelle objektene og så velge LÅST i objektredigerting (menykortet). Handlinger kan altså knyttes til flere objekter samtidig,

 

I og med at formene, der navnene på landene skal skrives, ikke er plassert på rett sted og samtidig er låst, må vi kunne låse opp for å flytte dem til rett sted. Da trykker vi på DESIGNMODUS slik at knappen blir oransje. Nå er låsingen av objektene opphevet og vi kan flytte dem dit vi ønsker å ha dem. Dette kan vi gjøre fordi handlingen LÅST blir OPPHEVET i DESIGNMODUS (Oransje). Når vi trykker på samme knapp en gang til, og den blir blå, er vi tilbake i vanlig modus og låsingen er aktivisert igjen.

Dersom vi ønsker å varig låse opp objektet igjen, gjør vi dette mens vi er i designmodus. Da har vi tilgang til objektmenyene til de låste objektene: trykk på objektet du vil låse opp, velg objektredigering (menykortet) til objektet og ta bort "haken" ved Låst. Gå så ut av designmodus ved å trykke den tilbake til blå farge.

 

 

Dersom spesielle handlinger (skjultfunksjon, lenke i et objekt osv) er knyttet til et objekt vil det vises ved at objektet får en rød ramme rundt seg i designmodus (oransje). Da vil slike handlinger være deaktivert.