DOKUMENTKAMERA MED ACTIVBOARD

Du kan kombinere dokumentkamera og ActivBoard slik at du f eks kan tegne over virtuelt, enten i programvaren til dokumentkameraet eller i ActivInspire.

Vi har valgt å legge ut aktiviteter der dokumentkamera gir andre opplevelser enn om man kun bruker interaktiv tavle. Vi har også valgt ut aktiviteter der dokumentkamera visualiserer aktivitetene eller forsøkene.

Listen kan være uendelig. Her er det bare til å være kreativ. Vi håper at denne siden gir deg noen tips.Gi oss gjerne noen tilbake og del dine erfaringer.

 

Generelt

Bruk som overhead

Vis en avisartikkel

Vis elevarbeid

Lag tankekart

Se nærmere på et lite objekt

Forstørr liten skrift

Ta et bilde og legg på læringsplattformen av det dere har jobbet med

Gå gjennom en prøve eller oppgave

Vise fremgangsmåte

Elevpresentasjoner

Sortering

Dokumentasjon – ta bilde av elevarbeid og lagre i nettverk eller læringsplattform

 

Norsk

Første skriveopplæring – modellering

Bokstavklosser

Lag en video som viser fremgangsmåte

Ta bilder av elevarbeid til dokumentasjon

Rette oppgaver sammen med elevene

Vise illustrasjoner i bøker

 

Matematikk

Modellering av et matematisk problem

Bruk av matematiske konkreter

Lag en video som viser fremgangsmåte

Ta bilder av elevarbeid til dokumentasjon

Vis bruk av linjal, passer og gradskive med virkelige størrelser

Lære å bruke kalkulator

2D- og 3D-objekter

Geometriske mangekanter

Mengder, f eks mynter eller fyrstikker

Problemløsingsoppgaver, f eks med fyrstikker eller kort

Sannsynlighetsregning med terninger

Brøk med konkreter

Jobbe med målestokk

Kombinatorikk

 

Naturfag

Vis disseksjon

Lag video av disseksjon

Se på insekter

Vis molekylmodeller

Vis forsøk – forstørr det som skjer

Sammenlikning stadier (f eks sommerfugl)

Se på struktur i løv, gress

Bær og frø; frøstadier

Se på stein; vurdere om steinene er sedimentære, magmatiske eller metamorfe

Se på konglomerater. fossiler

Krystallmodeller

Se på ulike væsker, f eks olje på vann (massetetthet)

Reaksjoner i petriskåler

Bruk av lakkmustest / pH-testing

Se nærmere på refleksjon av lys ved hjelp av et prisme

Bruk av batterier, elektriske kretser

Vise friksjon, motstand

Se på ulike plantedeler

Studere mose og lav

 

Samfunnsfag

Bruk av atlas og papirkart

Karttegn og målestokk

 

Kunstfag

Broderiteknikker / søm

Tegneteknikker

Egenskygge / slagskygge

Vis bilder fra kunstbøker

Lag animasjonsfilm

Origami eller andre papirteknikker

Fargesirkelen, fargeblanding

Modellere med leire

Vise fram elevarbeider

 

Kroppsøving

Kart og kompass

Orienteringskart – gjennomgang

 

Musikk

Vise noter når elevene skal spille instrumenter

 

Mat og helse

Innholdsfortegnelse på mat

Se nærmere på ulike ingredienser eller matvarer