Stor ressursbank: SKRIVERAMMER

15.01.2014
Vi har i samarbeid med Nasjonalt Senter for Skriveopplæring og Skriveforskning utarbeidet arktavler til senteret sine skriverammer.

          

 

 

I samarbeid med Skrivesenteret har vi utarbeidet skriverammer for fagtekster og skjønnlitterære tekster, samt ordbanker, for bruk i ActivInspire og på interaktive tavler.

Hver skriveramme er bygget opp slik at den skal hjelpe elevene med å planlegge og skrive en tekst.

Til hver arktavle er det linket til tilsvarende skriveramme i PDF på Skrivesenteret sine nettsider, som kan skrives ut til elevene for bruk. Du kan se hele oversikten over Skrivesenteret sine skriverammer her.

Våre arktavler tar utgangspunkt i behovet for læreren til å drive modellering. Ved å vise elevene hvordan de bruker skriverammene får de best utbytte av dem i planlegging og gjennomføring av en skriveprosess.

Alle arktavlene fra Aktiv Undervisning og skriverammene fra Skrivesenteret er selvsagt gratis å laste ned og bruke. Husk at du trenger innlogging som bruker på Aktiv Undervisning for å laste ned ressurser.

Arktavlene og skriverammene finnes både på bokmål og nynorsk.

  

 Skriverammer fagtekst

Bokmål Nynorsk
Setningsstartere argumenterende skriving Setningsstartarar argumentarende skriving

Å sammenligne 1

Å samanlikne 1

Å sammenligne 2 Å samanlikne 2
Å overbevise Å overtyda
Å argumentere 1 Å argumentere 1
Å argumentere 2 Å argumentere 2
Å argumentere 3 Å argumentere 3
Å argumentere 4 Å argumentere 4

Å beskrive 

Å skildre

Å beskrive – seksfelter

Å skildre – seksfelt
Ulikheter Skilnad
Oppsummering Oppsummering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriverammer skjønnlitterær skriving

Bokmål Nynorsk

Spenningsfortelling – starten på fortellingen

Spenningsforteljing – starten på forteljinga

Planlegge en fortelling

Planlegge ei forteljing
Planlegge en grøsserhistorie Planlegge ei grøssarhistorie
Eventyr – arktavlen oppsummerer 3 skriverammer

Eventyr – arktavla oppsummerer 3   skriverammer

Fortelling med problem / konflikt Forteljing med problem/konflikt
Oppdiktet sted – arktavlen oppsummerer 2 skriverammer Oppdikta stad – arktavlen oppsummerer 2 skriverammer
Et kjent sted Ein kjend stad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordbanker

Bokmål Nynorsk
Ordbank – skjønnlitterær Ordbank – skjønnlitterær
Ordbank – ord og setninger  

 

 

 

 


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon