DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - NORDHORDLAND

(ActivBoard 500)

«Å velge ActivBoard var mi avgjerd. Eg hadde nytta eit konkurrerande produkt på ein annan skule eg arbeidde på, men etter å ha fått presentasjon av ActivBoard vart eg overtydd om at dette var rette produktet til vår nye skule i Nordhordland.» 

Laila sier det var en del avgjørende faktorer for hennes valg:

 

«Eg vart overtydd om kvalitet, den gode touch-funksjonen på tavla og kompatibilitet til våre Mac’ar.»

 

Alle lærere og elever på skolen har Mac til daglig bruk.

 

«Det har fungert slik eg hadde håpa. Oppfølgjinga har vore god og me har fått kurs som har hjulpe oss godt. Trass i generelt liten datakompetanse i personalet, har kursa og ei god organisering av lærarane si tid gjort at det er høg grad av bruk på tavlene.»

 

Laila forteller at hun la en plan for å tvinge lærerne til å bruke tavlene fra første stund. For det første fjernet hun muligheten for andre skriveflater, slik at ActivBoard var eneste mulighet. For det andre setter hun av tid hver måned til at lærerne skal jobbe med oppgaver skolen har fått for å bli bedre brukere. «Kombinasjonen av fellestider med kurs over ein lengre periode og eigenarbeid frå lærarane er nøkkelen til suksess», sier Laila.

 

Laila Eidsheim, rektor