MANDAL VGS

 

(ActivBoard 500)

 

"Mandal videregående skole gjennomgikk en større modernisering med nybygg og oppgradering av eksisterende bygningsmasse for i 2013-14. I den forbindelse ble det nedsatt en gruppe lærere for å vurdere hvilken digitale tavle vi skulle satse på. Etter en utprøvingsperiode med tavler fra to leverandører ble tavlen ActivBoard fortrukket og valgt.

Vi har i tiden etter første innkjøp i forbindelse med nybyggene kjøpt flere tavler og har vel ca 40 tavler i daglig bruk.

Tilbakemeldingene fra brukere og IKT som følger opp tavlene teknisk er gode, god stabilitet og oppfølging fra leverandør når vi trenger det. Vi ser at det er viktig å kurse lærerne i bruk av tavlene for å kunne utnytte de pedagogiske mulighetene som finnes.

Scandec har en svært dyktig kursholder som har holdt flere vellykkede innføringskurs og mer fagrettede kurs innenfor fellesfag og yrkesfaglige områder."

Rune Waren, assisterende rektor