REDIGERE PROFILER

Profiler er tilpassede innstillinger av verktøyene i hovedmenyen på høyre side:

En profil er tilpasset med de verktøy som blir brukt til ulike fagområder. F eks bruker matte- og språklærere ikke de samme verktøyene, mens en næringslivsleder som skal lede et møte eller en ingeniør som jobber med et prosjekt igjen trenger andre verktøy.

De profilene du har tilgjengelig i grunninnstillingene er

MATEMATIKK

MEDIER

PLANLEGGING

SPRÅK

VED TAVLEN

Likevel er det slik at de fleste ønsker egen tilpassing av menyen.

Om du vil tilpasse en profil til dine behov:

Gå til filkortet til venstre for profilikonet:

Velg REDIGER og så PROFILER.

Nå får du opp en dialogboks som åpner seg på OPPSETT.

Øverst til venstre i dialogboksen velger du hvilken profil du vil gjøre endringer i.

 

OPPSETT

Her velger du hvordan menyen skal se ut, hvor den skal plasseres, om den skal festet, hvor mange farger du skal ha osv.

 

KOMMANDOER

Vil du legge til verktøy i menyen: velg dem på venstre side og LEGG TIL.

Vil du fjerne verktøy fra menyen: velg dem på høyre side og FJERN.

Vil du flytte plass på verktøyene i menyen: FLYTT OPP eller FLYTT NED.

 

INNSTILLINGER

Her haker du av hvilke egenskaper du vil ha for hovedområdene i ActivInspire.